Silo

Siloen der optimerer foderopbevaring

Med Horsekeeper udendørs siloer får du en op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit be­hov. Si­loerne er ud­vik­let med hen­blik på at sik­re de bed­ste be­tin­gel­ser for fyld­ning, op­be­va­ring og ef­fek­tiv tøm­ning. De er af højeste kvalitet og har en lang le­ve­tid.

De kan designes til at passe ind i netop dine opgivelser samtidig med, at de er stort set vedligeholdelsesfrie og dermed kræver mindst muligt af dig og din i forvejen travle hverdag.

Si­lo­erne op­ret­hol­der den høje kva­li­tet i det op­be­va­re­de me­di­et, da en glat in­der­si­de og mini­mal ri­si­ko for kon­dens mu­lig­gør et højt hy­giej­ne ni­veau. De til­pas­ses med ud­styr såsom mo­der­ne sneg­le, au­to­ma­ti­ske fo­der­sy­ste­mer og sku­e­stri­be samt spe­ci­al ­far­ver, så si­lo­erne fal­der ind i dine om­gi­vel­ser.

Horsekeepers uden­dørs siloer hel­stø­bes i et unikt kom­po­sit­ma­te­ri­a­le, der gør dem ekstra tætte og holdbare. Sam­men med et spe­ci­al­ de­sign og Horsekeepers sto­re eks­per­ti­se sik­res sta­bi­le og vel­fun­ge­ren­de op­be­va­rings- og drifts­for­hold. 

Mål

ModelRumfangIndholdDiameterTotalhøjde
FC44,5 m³2,6 t2400 mm4290 mm
FC66 m³3,9 t2400 mm4600 mm
FC88 m³5,2 t2400 mm5090 mm
FC1010 m³6,8 t2400 mm5600 mm

RELATEREDE PRODUKTER

 • Opbevaringsboks

  Opbevaringsboks

  Horsekeeper opbevaringsboks er en yderst robust opbevaringsløsning, der er vandtæt og fugtfri. Boksen har en lav vægt, der gør den yderst anvendelig at have med til blandt andet stævner og clinics.

 • XL Foderhæk

  Horsekeeper foderhæk XL er en effektiv og praktisk foderplads til dine heste. Dens innovative og helstøbte design, beskytter dine hestes foder mod nedbør og jord og sikrer en optimal ædeplads hele året.

 • Høtørringssystemer

  Høtørringssystem

  Det revolutionerende høtørringssystem er udviklet i et eksklusivt design til at sikre en hurtigere tørring af pressede rundballer, hvilket sikrer dig en effektiv høtørring og sundt foder til dine heste.

Scroll to Top
Scroll til toppen